پل ارتباطی

پل ارتباطی

باند هلی کوپتر در ارتفاع ۹۰ متری از سطح زمین یکی دیگر از ویژگی‌های مرکز تجاری اُپال است که با طراحی معماری بسیـار زیبـا و مـدرن، امکانـات رفاهـی خاصـی را در اختیـار می‌گذارد. علاوه بر این، پل ارتباطی در ارتفاع ۴۵ متری نیز، از طراحی‌های کم نظیر معماری این بنای مدرن است