همکف خیابان کوهستـان

همکف خیابان کوهستـان

همکف خیابان کوهستـان بادسترسی به بلوار 35 متری کوهستان  و ارتباط به تمامی طبقات تجاری به وسیله پله برقی و آسانسور و داشتن دسترسی مستقیم به هایپراستار از طریق پله برقی و 74 واحد تجاری برای اصناف مختلف یکی از جاذبه های مرکز تجاری اُپال خواهد بود.