طبقه پانزدهم دفتر مرکزی

طبقه پانزدهم دفتر مرکزی

«مرکز تجاری اُپال» در طبقه پانزدهم، دارای دفتر مرکزی اختصاصی خواهد بود. و این بدان منظور است که بنیانگذاران گروه سرمایه‌گذاری اُپال به منظور مدیریت منسجم و یکپارچه‌ی این مرکز پس از راه‌اندازی آن همواره نظارت داشته تا رشد و رونق مجموعه را بیش از پیش اعتلا بخشند