واحدهای ویژه تجارت بین الملل

واحدهای ویژه تجارت بین الملل

هر کدام از طبقه‌های یـازده و دوازده «مرکز تجاری اُپال» ، به ۸ واحد تجاری ویژه اختصاص یافته که با دید۳۶۰ درجه به منظر شهـر و زیبایی‌های البرز، فضای دل‌انگیزی را برای کسب و کار و تجارت بین‌المللی فراهم ساخته است.

این واحدهای تجاری دارای امکان دسترسی اختصاصی به وسیله آسانسور داشته و دارای دید به Void مرکزی مجموعه است.