پارکینگ اختصاصی

پارکینگ اختصاصی

 7 طبقه پارکینگ اختصاصی با بیش از 50 هزار متر مربع وسعت با ظرفیت 1800 واحد پارکینگ می باشد.

تخلیه هوای پارکینگ‏ ها به وسیله‏ ی جت‌فن‌های بسیار قوی، استفاده از تجهیزات الکتـرونیکی مـدرن برای هدایت وکنتـرل اتومبیـل ‏ها در پارکینگ ‏ها، رعایت دقیق ضوابط و مقررات آتش ‏نشانی با بهره‌گیری از کامل  ترین ومجهزترین سیستم ‏های اعلام و اطفاء حریق برای تأمیـن امنیـت مجمـوعه،از دیگر ویژگی‌های «مرکز تجاری اُپال» است.

2 رمپ عریض و استثنایی، ورود و خروج و تردد روان اتومبیل ‏ها را به طبقات این مجتمع فراهم می‏سازد؛ یکی رمپ ورودی واقع در شمال شرقی مرکز تجاری با دسترسی به خیابان 20 متری و دیگری، رمپ خروجی واقع در جنوب ‏غربی مرکز تجاری با دسترسی آسان به بلوار ۳۵ متری کوهستان.

تصاویر بیشتر
تصویر شماره 1
تصویر شماره 2
تصویر شماره 3
تصویر شماره 4
تصویر شماره 5
تصویر شماره 6
تصویر شماره 7
تصویر شماره 8
تصویر شماره 9
تصویر شماره 10