کانون ورزش و نشاط (VIPClub)

کانون ورزش و نشاط (VIPClub)

طبقه هشتم مرکز تجاری اُپال برای کلوپ ویژه‌ی ورزش و نشاط طراحی شده است که دارای سالن‌های بولینگ، بیلیارد و کلوپ‌های ورزشی VIP است.