اجرای شاسی کشی سقف طبقه هشتم

پس از اتمام تاسیسات مکانیکال و الکتریکال اجرای شاسی کشی و زیر سازی جهت اجرای کناف های دکوراتیو سقف طبقه هشتم آغاز گردید.

اجرای شاسی کشی سقف طبقه هشتم
25
مرداد
1395