نصب تیرهای 17 تنی

نصب تیرهای 17 تنی با جرثقیل 360 تنی

نصب تیرهای 17 تنی
25
آذر
1394