اجرای باند هلی کوپتر

اجرای باند هلی کوپتر در ارتفاع نود متری 

اجرای  باند هلی کوپتر
16
آبان
1396