حضور مرکز تجاری اپال در نمایشگاه مپیک

حضور مرکز تجاری اپال در نمایشگاه بین المللی mapic فرانسه در کنار هفتصد شرکت کننده نمایشگاهی و دو هزار برند تجاری معتبر از جمله klepierre با یکصد و هفتاد و هشت مرکز خرید،west field با بیش از یکصد مرکز خرید در نقاط مختلف دنیا  

حضور مرکز تجاری اپال در نمایشگاه مپیک
29
دي
1395